Stipt Hero
Meer weten?

Stipt. Stopt.

DE REDEN ACHTER HET BE√čINDIGEN VAN DE ACTIVITEITEN.

Een aantal weken geleden heeft Stipt Payroll, van het een op het andere moment, de dienstverlening moeten staken en haar klanten zoveel mogelijk verzocht om de verloning elders onder te brengen. De directie van Stipt Payroll licht de reden van dit plotselinge staken in dit bericht toe. 

“Stipt Payroll was een succesvolle formule, maar we zaten min of meer vast in onze eigen groei doordat we over onvoldoende voorfinancieringsmiddelen beschikten. De groei die Stipt Payroll de afgelopen periode doormaakte, konden we niet meer met de bestaande werkkapitaalfinanciering bijhouden. Enige tijd geleden is daarom de keuze gemaakt om de groei te matigen en naar oplossingen te zoeken om de cashflow gezond te krijgen”, aldus de directie.  

DE OPLOSSING: NIEUWE FINANCIERING
“We zijn op zoek gegaan naar een manier om onze cashflow positief te beïnvloeden. Uiteindelijk hebben we daar een nieuwe financiering voor gevonden via SinGlobal Finance en haar bestuurder Stenview B.V. van de heer C. (Cornelis) Blom, wonende te Zaamslag. Deze nieuwe financiering was gebaseerd op het in één keer voldoen van de opgelopen schulden, het veiligstellen van voldoende werkkapitaal voor de lopende verplichtingen en om de groei het hoofd te bieden. Eén van de schuldeisers van Stipt Payroll is de Belastingdienst. Tijdens een zitting bij de rechtbank, waar een eis tot uitstel van de invordering van de schuld aan de Belastingdienst aan de orde was, heeft de heer C. Blom de Belastingdienst voorzien van de financieringsbevestiging. Op basis van de documenten rondom deze financiering hebben de Belastingdienst en de rechtbank ermee ingestemd om de periode tot de uitbetaling van deze financiering af te wachten en werd er afgesproken dat er tot 24 januari 2019 geen nadere invorderingsmaatregelen zouden volgen. De financiering van SinGlobal zou, zo blijkt uit de bevestiging, uiterlijk op 24 januari 2019 beschikbaar komen.” 

Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de heer C. Blom dat Stipt Payroll tijdig (uiterlijk 24 januari 2019) over de financiering zou beschikken, heeft hij deze niet uitbetaald en is de met de Belastingdienst overeengekomen termijn derhalve verstreken. De directie: “Vanaf dat moment konden wij niet meer instaan voor de nakoming van de verloning. Direct daarna zijn wij in gesprek gegaan met andere payrollorganisaties om overname en/of samenwerking te bespreken, om de verloning van het personeel te kunnen continueren. Helaas heeft ook dit niet meer mogen slagen en werden wij gedwongen om de dienstverlening van Stipt Payroll met onmiddellijke ingang te staken. Vervolgens hebben wij geprobeerd om iedereen zo goed mogelijk elders onder te brengen. Dit betekende overigens niet dat wij niet alsnog wilden zorgdragen voor een correcte aflossing van de opgelopen schulden.”

INMIDDELS TWEE MAANDEN VERDER
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de heer Cornelis Blom en zijn zakenpartner, de heer Terence Bruyn. Beiden hebben zij volgehouden dat de financiering, weliswaar te laat, alsnog uitgekeerd zou worden. Daarmee zouden in ieder geval de schulden kunnen worden afgelost, Stipt Payroll was immers al gestopt met haar activiteiten. De directie licht toe: “Helaas, inmiddels twee maanden verder is er nog niets terechtgekomen van de vele toezeggingen van de heren Blom en Bruyn. Na een ingesteld onderzoek is er geconstateerd dat deze heren soortgelijke financieringsbevestigingen ook uitdelen aan andere ondernemingen. Ondernemingen die, net als Stipt Payroll, hierdoor in nood zijn gekomen. Daarnaast hebben wij recent, met behulp van onze bank, vastgesteld dat de door de heer Blom overhandigde stukken in de rechtbank kunnen worden bestempeld als ‘fantasie-documenten’.”

“Het faillissement van Stipt Payroll is helaas onvermijdelijk geworden en wij betreuren ten zeerste dat wij dit niet hebben kunnen afwenden. Daarvoor steken wij hand in eigen boezem en bieden wij onze oprechte excuses aan”, aldus de directie.  
 

Stipt Hero