Stipt Hero
Meer weten?

Premiepercentages WW en AOW 2019

20-11-2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit vermeldt: Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2019 17,90%. […]

Lees het volledige artikel

Bel ons BEL: 078 787 89 78