Stipt Hero
Meer weten?

Certificering en zekerheden

Vertrouw op Stipt Payroll

Uw werkgeverschap goed geregeld volgens de wettelijke normen en bepalingen, daar kunt u zeker van zijn.

NEN4400-1
NEN 4400-1 Gecertificeerd

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Logo Belastingdienst
 
 
 
 
 
G-REKENING

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening die aannemers kunnen gebruiken om loonheffingen (al dan niet met btw) van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. Van een G-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen. Voor het openen van een G-rekening is toestemming nodig van de bank en van de belastingdienst. Tot 1 januari 2006 was er ook toestemming van het UWV vereist. Het nut van een G-rekening is dat deze bescherming biedt bij aansprakelijkheidskwesties rond loonheffingen. In principe is een persoon of bedrijf voor wie arbeid wordt verricht, verantwoordelijk voor het betalen van loonheffing. 

vcu-certificaat-abc-bouwsupport

 

 

 

 

VCU GECERTIFICEERD

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

WKA-check
 
 
 
 
 
 
WKA-VERKLARINGEN

De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) is een wet die er voor zorgt, dat indien Stipt Payroll geen loonbelasting of premie volksverzekering/werknemersverzekering afdraagt, de inlener hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Ook indien er een keten van aannemers wordt gevormd, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van doorverhuur, is elke opdrachtgever verantwoordelijk voor alle onderliggende ketenen. Elk kwartaal zorgen wij ervoor dat er een nieuwe WKA-verklaring beschikbaar is die voor u klaarstaat in uw werkgeversportal.

ERD
 
 
 
 
 
EIGENRISICODRAGER ZIEKTEWET

Sinds januari 2017 is Stipt Payroll B.V. eigenrisicodrager voor de ziektewet. Dit houdt in dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor alle ziekmeldingen en uitbetaling van deze medewerkers. Hierin ligt het voordeel dat wij de controle hebben om de medewerkers op de juiste manier te begeleiden. Wij doen dit in samenwerking met QareFlex om te zorgen dat wij dit ook op een correcte en efficiënte wijze doen.

Bel ons BEL: 078 787 89 78